Jedním z pražských ostrovů je Císařská louka. Ta se stala ostrovem teprve na přelomu 19. a 20. století, kdy tady byl vybudován oboustranně průjezdný přístav pro vory a parníky. Tím se část území oddělila od pevniny, se kterou jí dnes spojuje silniční most, případně přívoz. Severní část ostrova je vyhledávaná rybáři, své sídlo tady má mnoho vodáckých oddílů. Je zde i stadión s vysokou cílovou věží, neboť se tady na řece pořádají závody ve vodních sportech.

Z různých míst ostrova se východním směrem nabízejí pohledy nejen na řeku Vltavu, ale v širokém panoramatu i na druhý břeh. Můžeme vidět Podolské nábřeží, historické a nedávno zrekonstruované Žluté lázně, Plavecký stadión pod Kavčími horami, Veslařský ostrov, monumentální objekt Podolské vodárny, starobylou dřevěnou klubovnu Českého Yacht klubu nebo areál Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí.

Samozřejmě nejvíce pozornosti si zaslouží majestátní Vyšehrad. Je vidět část barokních hradeb a z čelního pohledu i pověstmi opředená vyšehradská skála. Tou prostupuje v mírném oblouku silniční tunel, kterým projíždějí i tramvaje a procházejí chodci. S hloubením tunelu se začalo 26. května 1902 a do veřejného užívání byl předán 11. prosince 1904. Tunel je dlouhý 34 m a široký 9 m.

Ještě dále k severu můžeme na Rašínově nábřeží vidět objekty v kubistickém stylu. Především je to trojdům podle projektu arch. Josefa Chochola a dále Kovařovicovu vilu čp. 49, respektive její zahradní průčelí s kubisticky řešeným oplocením od téhož architekta.

Výhled severním směrem uzavírá železniční most.