V dolní části Loretánského náměstí na Hradčanech stojí prostá jednolodní sakrální budova, kostel Panny Marie Andělské, nedílná součást areálu kapucínského kláštera. Je to nejstarší stavební celek řádu kapucínů v Čechách, z hlediska prostoru náměstí závažný i urbanisticky. Od jeho vzniku již uplynula víc jak čtyři staletí. Tehdy přišlo z Itálie do Čech dvanáct členů kapucínského řádu v čele s Vavřincem z Brindisi, později svatořečeným.

Kostel a klášter je mezi Pražany a návštěvníky města mimo jiného populární svými unikátními jesličkami z roku 1780. Ty mají celkem 43 postav v životní velikosti a dnes již neznámý člen řádu na nich pracoval deset let.

Základní kámen ke kostelu Panny Marie Andělské byl položen 23. května 1600 a již 7. července příštího roku došlo k jeho dokončení. V souladu se stanovami kapucínského řádu vznikla jednoduchá prostá svatyně s obdélnou lodí a prodlouženým chórem. Po stranách lodi jsou umístěny čtvercové kaple. Současně byl vystavěn i klášter. Se sousední Loretou areál spojuje visutá krytá chodba. V roce 1757 poškodila kostel pruská dělostřelba při obléhání Prahy. Na paměť této události zůstaly kule přizděné do vnější zdi.

Dominantou kostela a potažmo i celého areálu je věž umístěná na střeše lodi. Má čtvercový půdorys a výraznou římsou je rozdělena do dvou částí. Nad římsou jsou obdélná, polokruhovitě zakončená okna, krytá žaluziemi. Střecha věže je jehlancovitá, zakončená hrotem a makovicí. Ve věži je zavěšen zvon z roku 1714 od pražského zvonaře Mikuláše Löwa.