V jihovýchodním rohu druhého nádvoří Pražského hradu je palácová kaple sv. Kříže s půlkruhovou sakristií. Stojí na místě starších budov stavebního úřadu a korunovační kuchyně císaře Karla VI. z roku 1723, užívané později za hlavní strážnici. Dnešní podobu získala kaple v rámci tereziánské přestavby Pražského hradu v letech 1756-1764, podle návrhu Nicola Pacassiho, realizovaného stavitelem Anselmem Luragem. V polovině 19. století byla ještě klasicistně upravena. V té době byly rovněž ve venkovních nikách osazeny sochy sv. Petra a Pavla od Emanuela Maxe.

Poměrně nízkou a jednoduchou střechu korunuje věžička, v severní části jejího hřebenu. Když byla kaple ještě funkční, sloužila jako zvonička. Má prostá, obdélná, půlkruhově zakončená okna krytá žaluziemi. Stříška, oddělená výraznou římsou, má složitý prolamovaný tvar. Spodní část ve tvaru komolého jehlanu, protnutého směrem vzhůru, odděluje další římsa od vrchní části, která má podobu helmice. Na vrcholu je krátký masivní hrot s velkou makovicí a křížem.

Bývalá kaple sv. Kříže je přístupná veřejnosti a tudíž je možno si prohlédnout její nádherný, výtvarně zdobený interiér. Návštěvníkům slouží i informační středisko.