Mohutná dělová věž stojí uprostřed vladislavského severního opevnění Pražského hradu. Nad Jelením příkopem se vypíná do výše 27,5 m. V suterénu je síla jejích zdí 1,7 m. V roce 1522 byla zvýšena o dvě patra, ale s výrazně slabšími zdmi. Název věže se odvíjí od bílé opuky, použité při stavbě.

Bílá věž je v podstatě oválná bašta vystupující z obranné hradby do Jeleního příkopu. Má několik poschodí osvětlených malými úzkými okénky. Vnější fasáda dostala podobu při pozdějších renesančních úpravách. Střecha věže je nízká, valbová, s vikýřovými okénky. Do objektu se vstupuje, stejně jako do obranné chodby, ze Zlaté uličky.

Svého času sloužila Bílá věž jako státní vězení. V jejích zdech čekaly na výslechy, rozsudek a případné vykonání ortelu postupně stovky vězňů. Po bitvě na Bílé Hoře mezi nimi byli i někteří šlechtici a přední měšťané, účastníci stavovského povstání. Za třicetileté války tady byly vězněny i osoby vojenského stavu. Kupříkladu v roce 1632 několik vysokých důstojníků císařské armády a to pro zbabělost před nepřítelem.

Věž i obranná chodba jsou přístupny veřejnosti. Je zde expozice rytířské výzbroje a chladných zbraní. Některé repliky je zde možno i zakoupit.