Jedno z nejmalebnějších pražských zákoutí tvoří Loreta čp. 100/7 na stejnojmenném náměstí. Spolu se sousedním kapucínským klášterem a kostelem Panny Marie Andělské. Patří neodmyslitelně ke specifické atmosféře kdysi samotného města Hradčan.

Dnešní podobu získal komplex postupně. Nejprve došlo v letech 1626-1627 k vybudování Svaté chýše. Dále vystavěny jednopatrové ambity, kaple, kostel Narození Páně, kašny a mezi dalšími zřízeny i prostory pro unikátní klenotnici. Vše navenek reprezentuje průčelní fasáda, kterou vytvořil arch. Kilián Ignác Dientzenhofer, který navázal na předchozí plány svého otce Kryštofa Dientzenhofera.

Věž nad hlavním portálem vstupu a středním štítem vysoká 39 m je nejen dominantní, ale i nositelkou proslavené zvonkohry. Její mariánská melodie Tisíckrát pozdravujeme Tebe se v každou celou hodinou, po dobu jedné minuty, velebně nese nad Loretánským náměstím.

Do věže se vstupuje z prvního patra východního ambitu. Po dřevěném schodišti se dostaneme do prostoru hracího a hodinového stroje, který se nalézá ještě ve spodní hranolové části věže. Hodinový stroj i zvonkohru zhotovil pražský hodinář Petr Neuman v roce 1694. Loretánská zvonkohra sestává celkem z 30 zvonků, z nich na vlastní hře se podílí pouze 27. Tři malé zvonky mají jen bicí kladiva, nikoliv však ovládací táhla. Rozsah zvonkohry je dvě a půl oktávy a dá se na ní pomocí klaviatury hrát i ručně libovolnou melodii.

Z prostoru hodinového stroje lze vystoupit výše ke zvonkům a klaviatuře po strmém dřevěném schodišti. Do lucerny věže již pouze po dřevěném žebříku.

Boční věže kostela Narození Páně při východním ambitu jsou vysoké 30 m.