Ve východní části Olšanských hřbitovů při rušné ulici Želivského najdeme ruský pravoslavný kostel Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Okolo ní se rozprostírá hřbitov těch, kteří emigrovali před ruskou bolševickou revolucí a svůj domov našli v demokratickém Československu. Pravoslavný kostel obdélného půdorysu, jehož základní kámen byl položen v závěru roku 1924, byl postaven v roce následujícím. A to proto, aby zesnulí pravoslavní Rusové mohli být pohřbíváni podle tradičních zvyků. Jednolodní svatyni podle historického psovsko-novgorodského stylu vyprojektoval arch. Vladimír Alexandrovič Brandt. Na velmi hodnotné výtvarné výzdobě se podíleli malíř a grafik Ivan Jakovlevič Bilibin, jeho starší syn Alexandr Ivanovič, malíř K. M. Katkov a malířka N. G. Jašvil.

Slavnostní vysvěcení se konalo 22. listopadu 1925 a vykonal ho pravoslavný metropolita Jevlogij za asistence vysokých církevních hodnostářů. Mezi řečníky byl i významný český politik, rusofil dr. Karel Kramář, který spolu se svojí ruskou manželkou Naděždou Nikolajevnou se o stavbu velmi zasloužil. Po své smrti byli manželé Kramářovi pohřbeni do krypty tohoto pravoslavného kostela.

Průčelí objektu s představeným vchodem doplňují dva masivní opěráky, které nad úrovní střechy přecházejí do dvou štítů ve stylu výklenkových kapliček, v nichž jsou umístěny zvony. Na vrcholu štítu je štíhlá věžička s cibulovitou bání. Na vrcholu střechy nad chrámovou lodí je mnohem mohutnější kulatá věž s úzkými polokruhově zakončenými okénky. Kryje jí velká báň zakončená křížem.