Dubeč je poprvé zmiňována k roku 1088 v zakládací listině kapituly Vyšehradské. Na městečko byla povýšena listinou krále Vladislava II., danou v Olomouci 20. ledna 1502. Později Dubeč opět poklesla na pouhou vesnici a teprve v novější době byla znovu označována jako městečko. V roce 1974 se Dubeč stala součástí hl. města Prahy. Musíme ještě doplnit tu skutečnost, že podle vyjádření Ústavu pro jazyk český je název Dubeč rodu ženského.

Lipové náměstí se ovšem nachází v Dubečku. Ten vznikl mnohem později. Dlouho byl označován jako Malá Dubeč a k Velké Dubči připojen až na sklonku 15. století. Dominantou Lipového náměstí je kostel sv. Petra, stojící na malém ostrohu nad Říčanským potokem. Původně gotická jednolodní stavba s pětibokým uzavřeným presbytářem, sklenutým křížovou a paprsčitou klenbou, dostala dnešní podobu při novogotické přestavbě v roce 1867. Ta do západního průčelí přistavěla hranolovou věž a zvětšila okna lodě. Věž má dvě poschodí a vysoká štíhlá okna. V podkroví je umístěn zvon a hodinový stroj, jehož ciferníky směřují do čtyř stran. Střecha přechází ve štíhlý vysoký osmiboký jehlan zakončený makovicí. Do patra na kruchtu vedou železné točité schody, do horního patra věže schody dřevěné.

Kostel sv. Petra v Dubečku obklopuje bývalý hřbitov, který je ohraničen zdí z lomového kamene.