Kunratice jsou středověká osada, jejíž význam vzrostl zvláště začátkem 15. století, kdy si v jejich sousedství vybudoval český král Václav IV. svůj Nový hrad. K Praze byly připojeny 1. ledna 1968.

Název Kostelního náměstí je odvozen od polohy, u kostela sv. Jakuba Většího. Do roku 1947 se nazývalo Švehlovo, podle hostivařského rodáka, českého a poté československého agrárního politika, účastníka protirakouského odboje, ministra a předsedy vlády ČSR Antonína Švehly (1873-1933). V letech 1947-1971 neslo pojmenování Krasnoarmějců, poté Malinovského náměstí. Rodion Jakovlevič Malinovskij (1898-1967) byl maršálem SSSR, poslanec Nejvyššího sovětu, ministr obrany SSSR a člen ÚV KSSS. Ve Velké vlastenecké válce se v čele 2. Ukrajinského frontu podílel na osvobozování Československa. Po změně politických poměrů na počátku devadesátých let byl přijat dnešní název.

Dominantou náměstí je kostel sv. Jakuba Většího, obehnaný nízkou zídkou s dvěma brankami. Původně raně gotický kostel ze 13. století byl v letech 1730-1736 nahrazen barokní stavbou, pravděpodobně podle plánů arch. Tomáše Haffeneckera. Zachoval se pouze presbytář s křížovou klenbou a gotickými nástěnnými malbami ze 14. století, který dnes tvoří sakristii.

Před kostelem, na vysokém podstavci je socha stojícího legionáře se lvem. Po stranách jsou dva vavřínové věnce. Nápis na podstavci oznamuje: „Památce padlým legionářům a vojínům ve světové válce. Postaveno 27. 8. 1922.“ Signováno: „Navrhl a provedl A. Hloušek sochař Říčany.“