Dvorecké náměstí dostalo svůj název po roce 1930 a nezměnilo ho dosud. Někdejší osada Dvorce existovala již ve 13. století. Prostor byl osídlen poměrně záhy i proto, že blízké hradiště Vyšehrad skýtalo ve válečných časech jisté bezpečí, obyvatelé se mohli uchýlit za jeho hradby. Výhodná byla i poloha u řeky Vltavy, přinášející závlahu a v podobě rybolovu též částečnou obživu.

Brzy vznikly dvě samostatné osady, které spolu těsně sousedily, ale vyvíjely se odděleně, Podolí a Dvorce. K jejich spojení došlo teprve v 19. století. Přestože počet obyvatel stále stoupal, městem se nestaly. Dvorce, které zčásti náležely k Podolí a menší částí k Braníku, byly spojeny s Podolím v jednu katastrální obec. Když 1. ledna 1922 vešel v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy, došlo k jejímu připojení. O rok později byla zařazena pod názvem Podolí do patnáctého správního obvodu.

Dnešní Dvorecké náměstí, pod ulicí Jeremiášovou, připomíná svým názvem právě bývalou osadu. Nebýt uliční orientační tabulky nikdo by si ho pojmem náměstí nespojoval. Je obklopené činžovními domy, jeho podstatnou část zabírá procházející čtyřproudá komunikace, uprostřed rozdělená travnatým pásem.