Ostrčilovo náměstí je v katastru Městské části Praha 2. Vzniklo v roce 1900 a až do roku 1947 se nazývalo Přemyslovo, podle prvního českého knížete Přemysla, zakladatele panovnického rodu Přemyslovců. V letech 1947-1952 se náměstí jmenovalo Hašlerovo, k poctě českého herce a skladatele populárních písniček, z nichž mnohé zlidověly, Karla Hašlera (1879-1941). Za německé okupace ve své tvorbě zesměšňoval nacisty a poměry v protektorátu. Byl zatčen, deportován do koncentračního tábora Mauthausen, kde zahynul. V roce 1952 se náměstí dostalo názvu Ostrčilovo, podle hudebního skladatele, pedagoga a šéfa Národního divadla v Praze Otakara Ostrčila (1879-1935).

Severní hranici náměstí tvoří potok Botič. Zde je možno naposledy shlédnou jeho tok, neboť dále až na Výtoň, kde se vlévá do Vltavy, je zcela kanalizován. Jihozápadní hranici vymezuje důležitá železniční trať tzv. Spojovací dráhy mezi nádražím Smíchov a nádražím Hlavním – Wilsonovým. Zprovozněna byla 15. srpna 1872. Z náměstí vede pod tratí podchod pro pěší.

Náměstí vévodí velká nárožní budova jednoho z pražských historických hotelů Union. Postaven byl v roce 1906, takže je více jak stoletý. V roce 1992 byl restituován a vzápětí během půl roku rekonstruován.

Dopravně je Ostrčilovo náměstí obslouženo tramvajovou tratí, která zde má i stejnojmennou stanici.