Náměstí vzniklo v roce 1903, a až do roku 1940 se nazývalo Riegrovo, podle českého politika a vlastence Františka Ladislava Riegra (1818-1903). V době německé okupace bylo náměstí pojmenováno Metodějovo. Rodák z řecké Soluni Metoděj (815-885) se spolu se svým mladším bratrem Cyrilem zasloužil o vznik našeho písemnictví a rozvoj křesťanské kultury na Velké Moravě. Po skončení II. světové války se náměstí vrátil název Riegrovo. V roce 1948 bylo náměstí pojmenováno Bratří Synků. Otto Synek (1900-1941) byl poslanec a novinář, Viktor Synek (1903-1941) novinář. Oba svoji odbojovou činnost proti německým okupantům zaplatili daní největší, v roce 1941 byli popraveni.

V dnešní době je náměstí obklopeno vesměs výstavními činžovními domy. Prostředkem probíhá trať elektrické dráhy, která zde má i stanice. Tyto stanice využívá i jedna linka městského autobusu.

Svým hlavním průčelím se do náměstí obrací objekt bývalého Národního domu čp. 2. Třípatrová nárožní budova s novorenesanční fasádou má v tomto prostoru dominantní polohu. V třicátých letech tady měla expozituru Občanská záložna ve Vršovicích. Dnes je zde jedna z poboček České spořitelny.