Středem někdejší obce Vršovice je Vršovické náměstí. Nejstarší historická zmínka o tomto území je z roku 1028, a to v souvislosti s kaplí nevelkých rozměrů, zasvěcené sv. Maří Magdaleně. Na jejím místě dnes stojí jednolodní kostel sv. Mikuláše. Ten je nejen nejstarším objektem na Vršovickém náměstí, ale i celých Vršovic. Při severní zdi kostela je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1725. Za kostelem je jednopatrová klasicistní budova fary čp. 84, tvořící s ním nedílný urbanistický celek.

Na severní vyvýšené straně náměstí je rozlehlá budova bývalé usedlosti Rangherka čp. 120. Ta pamatuje, když podnikatel Jindřich Rangheri zde v polovině 19. století pěstoval bource morušového a za objektem se rozkládaly velké morušové sady, dnes Heroldovy. Na přelomu 19. a 20. století prodělala Rangherka velkou stavební rekonstrukci a sloužila různým účelům. Svého času bývala nejdůležitější budovou ve Vršovicích, stala se radnicí.

Na západní straně, v ohybu tramvajové trati stojí secesní budova bývalé Občanské záložny čp. 67, dnes České spořitelny. Byla vystavěna v letech 1911-1912 podle projektu arch. Antonína Balšánka. Vyniká výtvarnou výzdobou, jak v exteriéru, tak v interiérech. Na té se podíleli sochaři Josef Mařatka, Ladislav Šaloun, František Uprka a malíř Jakub Obrovský.

Z jihu se do Vršovického náměstí obrací hlavní průčelí domu Sokola Vršovického. Ten byl založen již 8. května 1870. Rozlehlý a ve své době velice moderní víceúčelový objekt se dočkal svého slavnostního otevření na sklonku roku 1933.