Náměstí Jiřího z Lobkovic je při Vinohradské třídě, v ose proti hlavnímu vchodu na Olšanské hřbitovy. Od svého vzniku až do roku 1940 se jmenovalo Jiřího z Lobkovic. Bylo tomu tak k poctě českého šlechtice a významného politika Jiřího Kristiána knížete z Lobkovic (1835-1908). Mimo poslaneckého mandátu byl v letech 1871-1872 a 1883-1907 zemským maršálkem Českého království. Za německé okupace se náměstí nazývalo Lobkovické. V letech 1951-1990 to bylo náměstí V. I. Čapajeva, pojmenované po legendárním sovětském vojevůdci z období občanské války, který padl v bojích s kozáky. Za komunistického režimu běžel v kinech sovětský film o jeho hrdinských skutcích, povinný pro školní mládež. Dnes se opět používá původní název, náměstí Jiřího z Lobkovic.

Západní i východní strana náměstí je zastavěna činžovními domy. Jižní stranu tvoří velký objekt gymnázia s plochou střechou, který byl podle projektu arch. Bohumila Kněžeka a Josefa Václavíka vystavěn v letech 1936-1938. Uvádí se, že je to jedna z nejlepších staveb pražských škol ve stylu funkcionalismu. Prosklený vstup je do průčelí osazen asymetricky. Učebny prosvětlují velká okna. Za zadním traktem školy jsou nově rekonstruovaná víceúčelová hřiště, nechybí ani nafukovací hala.