Hollarovo náměstí vzniklo kolem roku 1925, ale dlouho bylo bezejmenné. Teprve v roce 1955 bylo pojmenováno Hollarovo. Český grafik Václav Hollar (1607-1677) náleží nesporně mezi čelní představitele grafického umění 17. století, neboť svým dílem zcela osobitě přispěl k rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi a předváděl vynikající kreslířské výkony. Ve 20. letech 17. století opustil své rodiště Prahu, cestoval po Německu a Nizozemí, aby se nakonec usadil v Londýně. Krátce se vrátil do Prahy, kde si připravil podklady pro svůj slavný Pohled na Prahu, který vytvořil v roce 1649.

Hranice náměstí vymezuje na severu frekventovaná ulice Vinohradská, na jihu Šrobárova a na východě U Vinohradského hřbitova. Přes posledně jmenovanou ulici sousedí Hollarovo náměstí s Vinohradským hřbitovem, založeným roku 1885. Od té doby byl třikrát rozšířen a v jeho středu stojí novogotický kostel sv. Václava s hrobkovými arkádami od arch. Antonína Turka.

Hollarovo náměstí uzavírá rozlehlý objekt v neoklasicistním slohu, se šikmou střechou a symetrickým průčelím, dnes Střední umělecká škola Václava Hollara, dříve Odborná škola keramická. Projekt vypracoval arch. Viktorín Šulc, stavební realizace proběhla v letech 1929-1930. Centrální rizalit je ukončen tympanonem se státním znakem.