Prostor dnešního Kubánského náměstí ve Vršovicích byl v minulosti bezejmenný. V polovině třicátých let minulého století sem přineslo oživení vybudování tramvajové elektrické dráhy. Vršovicím se tak dostalo přímého spojení se Strašnicemi. Část trati vedla po náspu vysokém pět metrů a mimo jiného přes dnešní Kubánské náměstí. Tehdejší tisk uváděl, že od vršovické radnice ke strašnické škole je to po nové trati 3 240 m, kdežto dříve přes Vinohradské náměstí a Floru 5 800 m. Čas jízdy se zkrátil z 24 minut na pouhých 10 minut. Provoz na nové trati byl zahájen 6. ledna 1935.

Teprve v roce 1961 byl dosud bezejmenný prostor pojmenován náměstím Kubánské revoluce. Stalo se tak na paměť revoluce, která vypukla v roce 1953 a skončila vítězstvím revolucionářů, v čele s jejich vůdcem Fidélem Castrem, v roce 1959. Po změně politických poměrů v naší republice došlo ke změně názvu. Od roku 1991 je to Kubánské náměstí.

Okolí náměstí je zastavěno blokovými a řadovými domy, zčásti vystavěnými už po roce 1956 podle projektu arch. Karla Janů a Jana Petráka, na severní straně vyniká někdejší Společenský dům čp. 1333 z let 1959-1961, dílo arch. Jiřího Siegela. Objekt v současnosti slouží hotelovým účelům. Východní stranu náměstí ovládá rozlehlá administrativní budova akciové společnosti SKANSKA CZ, vystavěná podle projektu arch. Jaroslava Otruby v roce 1963.

Na východní straně náměstí je rozlehlé, udržované a oplocené dětské hřiště s tradičním vybavením. Západní strana je parkově upravena, nechybí ani vodní fenomén. Ten představuje fontána, opravená v roce 2000.