Jedním z nových velkých pražských sídlišť je sídliště Nový Barrandov. Podle původního urbanistického záměru tu je 12 000 bytů pro 40 000 obyvatel. Vzhledem k blízkosti světově proslulých Barrandovských filmových ateliérů bylo pojmenování nových ulic nasnadě. Chodec procházející sídlištěm si při četbě uličních názvů připomíná velikány světové a československé kinematografie.

Stejně tak i architektura sídliště byla v několika případech doplněna výtvarnými díly, mající vztah k filmařské profesi. Jedním z nich je i na severním počátku pěší zóny, na náměstí pojmenovaném k jeho poctě, socha Charlieho Chaplina (1889-1977). Světově proslulý komik rozesmál ve svých mistrovsky zahraných rolích milióny diváků po celém světě.

Z předložených návrhů na zhotovení sochy byla vybraná plastika akad. sochaře Vladimíra Preclíka (1929-2008), jehož rozsáhlé dílo můžeme obdivovat v řadě českých měst nebo v některých předních světových galeriích. Svoji představu ve vypsané soutěži předložili i M. Zet, J. Hladký, P. Šedivý a Z. Preclík.

Socha „věčného tuláka“ Charlieho Chaplina stojí uprostřed kruhového prostoru před školní budovou. Prostor je zároveň průsečíkem pěších komunikací. Postavu Chaplina vytvořil umělec jako šest siluet, ty představují šest fází filmového záběru. Divák tak může podlehnout pocitu, že oblíbený komik ze svého známého základního postoje vstupuje pomocí filmového pásku do hereckého nebe.