Roztylské náměstí je ústředním prostorem spořilovského sídliště, tvořeného menšími rodinnými domy. Jeho pojmenování je upomínkou na osadu Roztyly, která stávala v těchto místech. Od roku 1927 se sice jmenovalo Hlavní náměstí, ale již za rok začal platit název Roztylské náměstí a tak je tomu bez přerušení až dodnes.

Hlavní stavební etapa zahradního města Spořilov se uskutečnila v letech 1926-1930. Plocha území o velikosti 80 ha byla rozdělena příčnými a podélnými ulicemi s trávníkovými pásy a se stromořadím uprostřed na čtyři okrsky. Středem se stalo široké Roztylské náměstí stoupající od severu k jihu, s kostelem, obchody a restaurací. Mezi hlavními komunikacemi vznikla síť přístupových ulic k jednotlivým domům a vnitroblokové uličky mezi zahradami.

Vzniklo celkem 1 160 domů, jak řadových, tak dvojdomů i volně stojících vilek, zhruba pro 7 000 obyvatel. Zajímavostí je, že již tehdy byla částečně použita prefabrikace. Do místa musely být přivedeny inženýrské sítě a vybudovány komunikace.

Dominantou Roztylského náměstí je kostel zasvěcený sv. Anežce České. Základní kámen byl položen 28. října 1934. Projekt vypracovala kancelář arch. Stanislava Režného, konkrétně ing. arch. Nikolaj Paškovský (1897-1970). Moderní, trojlodní konstruktivistická stavba má ve svém průčelí hranolovou, třicet metrů vysokou věž, na níž je umístěn 3, 5 m vysoký, masivní kříž. Kostel, který pojme 1 200 lidí je dlouhý 35 m. Stavba je podsklepena, v současnosti je zde zřízen sál, kde se konají koncerty a další kulturní a společenské akce.