Náměstí vzniklo úpravou prostoru po roce 1945. Nachází se při Sokolovské ulici v blízkosti radnice Městské části Praha 9, která se v době zcela nedávné dočkala rozsáhlé dostavby. Současně zde vylo vystavěno i několik dalších objektů, vesměs moderní architektury. Náměstí je důležitou dopravní křižovatkou. Projíždí tudy tramvaj, svoji zastávku tady má několik autobusových linek. Především je zde hojně využívaná stanice metra trasy B – Vysočanská. Dopravně rušné náměstí má i svoji klidovou část, na jeho východní straně je poměrně velký park.

V roce 1955 se dostalo náměstí na dlouhou řadu let pojmenování Lidových milicí. Stalo se tak na paměť skutečnosti, že v únoru 1945 se v těchto místech shromáždili členové Lidových milicí z četných vysočanských i libeňských továren a průmyslových podniků. Vedeni komunistickým poslancem Krosnářem, nastoupili k pochodu na Prahu. Proto také v prostoru náměstí stál od roku 1973 pomník Milicionáře od sochaře Jana Simoty. Po změně politických poměrů byl pomník odstraněn. Připomeňme si, že Lidové milice byly ozbrojenou složkou Komunistické strany Československa.

Po roce 1990 bylo pojmenování náměstí zrušeno. Nějaký čas tak nemělo název. Teprve v roce 1995 rozhodly městské orgány o novém pojmenování, Náměstí Organizace spojených národů. Rozhodnutí ovlivnila i ta skutečnost, že OSN měla padesáté výročí svého vzniku.