Holešovické Ortenovo náměstí se řadí k těm, které za dobu své existence vystřídalo několik názvů. Po jeho vzniku se v letech 1903-1925 jmenovalo U Uranie. Divadlo Uranie, které stálo v zahradě Měšťanského pivovaru v Holešovicích, má dodnes své nezastupitelné místo v dějinách pražského divadelnictví. Budova divadla byla dřevěná, na podezdívce, krytá, se zaskleným světlíkem nad hledištěm. To mělo 750 sedadel a 140 míst k stání. Divadlo, které projektoval arch. Osvald Polívka, stálo původně na Výstavišti u Královské obory. Bylo rozebráno a znovu sestaveno, kolaudace se konala v lednu 1903. Černým dnem a datem zániku divadla se stal 2. leden 1946, kdy divadlo do základů vyhořelo.

Dalším v řadě byl v letech 1925-1940 název Holešovické náměstí. Za německé okupace se oficiálně jmenovalo Myslbekovo, po slavném českém sochaři Josefu Václavu Myslbekovy ((1848-1922). V letech 1945-1948 se vrátil název Holešovické náměstí. K zásadnímu přejmenování náměstí došlo v roce 1948, kdy se až do roku 1991 jmenovalo Dimitrovovo. Georgi Dimitrov (1882-1949) byl bulharský politik a státník, angažovaný v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí. Do dějin vstoupil tím, že byl v roce 1933 obžalován ze zapálení říšského sněmu. Po své vlastní obhajobě byl osvobozen. Dne 17. prosince 1986 mu byl na tomto holešovickém náměstí slavnostně odhalen pomník, dílo sochaře V. Koštovala.

Po změně politických poměrů zmizel v roce 1991 nejen pomník, ale i dosavadní název náměstí. Dnešní název je Ortenovo náměstí, k poctě českého básníka Jiřího Ortena (1919-1941), vlastním jménem Jiří Ohrenstein.

Podstatnou část severní strany náměstí, spolu s dětským hřištěm zabírá budova Masarykovy školy čp. 1275. Západní a jižní část tvoří bytová zástavba. Střed náměstí je parkově upraven.