Libeňské Horovo náměstí je jedním z těch, kterými prochází dlouhá Zenklova ulice. Dosti ostrým obloukem tu probíhá těleso tramvajové dráhy, výše ke stanici U Kříže a dále do horní Libně a Kobylis. Západní stranu náměstí uzavírá známý pražský noční zábavní podnik a další budova, v parteru s restaurací. Na jihovýchodní straně jsou činžovní domy. Střed náměstí je parkově upraven.

Náměstí vzniklo před rokem 1895 a až do roku 1940 neslo název Tyršovo, k poctě spoluzakladatele Sokola, uměleckého kritika a historika umění Miroslava Tyrše (1832-1884). Po vzniku protektorátu Čechy a Morava pojmenování po českém vlastenci okupantům vadilo. Proto v letech 1940-1945 se náměstí jmenovalo Kapersteinovo. Stalo se tak podle někdejšího staroměstského primátora Pavla Kapra z Kapersteina, který svůj úřad zastával v letech 1565-1570. V roce 1575 se stal císařským rychtářem. Po skončení II. světové války se náměstí vrátil název Tyršovo, ale od roku 1948 je pojmenováno Horovo, podle českého básníka a novináře, národního umělce Josefa Hory (1891-1945).