Libeňské Elsnicovo náměstí je při Zenklově ulici, západně od mostu přes potok Rokytku. V minulosti tady bylo pobřeží Rokytky, od roku 1895 nazývané Světovo nábřeží. Jan Svět (1797-1869) byl posledním libeňským rychtářem. K velkým úpravám tady došlo po roce 1945. Byl překryt tok Rokytky a provedena parková úprava. Vzniklo náměstí, které bylo nazváno Elsnicovo, na paměť Karla Elsnice (1905-1941), politického funkcionáře KSČ v Libni, který byl za německé okupace dne 1. října 1941 popraven.

Do náměstí se částečně svým průčelím obrací rohový dům palácového charakteru, zvaný Svět. Dům, známý z literárního díla Bohumila Hrabala, byl postaven ve třicátých letech minulého století stavitelem Františkem Havlenou. Objekt byl částečně bytový, navíc zde byla knihovna, kavárna, restaurace a v suterénu kino. V současnosti je dům ve velice špatném stavebním stavu.

V rohu náměstí, pod Libeňským zámkem, stojí pomník JUDr. Jana Podlipného (1848-1914), českého vlastence, starosty České obce sokolské a primátora hlavního města Prahy. Tuto funkci zastával od 2. ledna 1897 do 18. ledna 1900, když v obecní správě města zasedal téměř třicet let. Jeho zásluhou došlo v roce 1901 k připojení Libně k Praze. Již předtím mu město Libeň v roce 1898 udělilo čestné občanství. Autory pomníku jsou akad. sochař Jaroslav Brůha a arch. J. Bloudek. Slavnostní odhalení pomníku, bronzové sochy JUDr. Jana Podlipného v mírně nadživotní velikosti, se konalo v neděli 22. září 1935.