Strossamyerovo náměstí patří do katastru Holešovice - Bubny. O Bubnech nacházíme první písemnou zmínku již v roce 1088. V 11. století existovala rovněž osada, písemně zmiňovaná jako královský majetek až roku 1228, pod jménem Holešovice. V roce 1850 došlo k sloučení katastrů obou obcí pod názvem Holešovice – Bubny. Připojení k hl. městu Praze nastalo zemským zákonem ze dne 18. listopadu 1884. Holešovice - Bubny se staly VII. pražskou čtvrtí.

Dnes rušné Strossmayerovo náměstí, před kostelem sv. Antonína Paduánského, vzniklo počátkem 20. století. Prvního úředního pojmenování se mu dostalo v roce 1908 a to Bubenské náměstí, zpočátku se mu však lidově říkalo Před kostelem. V roce 1925 došlo ke změně názvu na Strossmayerovo náměstí.

Josip Juraj Strossmayer (1818-1905) byl pokrokový podporovatel chorvatských národních snah. V únoru 1838 byl vysvěcen na katolického kněze, o deset let později se stal djakovským biskupem, později záhřebským arcibiskupem. Hlasatel slovanské vzájemnosti J. J. Strossmayer, nositel mnoha titulů a vyznamenání byl též čestným občanem Prahy.

Výraznou dominantou je pseudogotický kostel sv. Antonína Paduánského, který svým dvouvěžovým průčelím uzavírá prostor náměstí na východě. Základní kámen byl položen v roce 1908. Stavební práce na kostele podle projektu arch. Františka Mikše proběhly v letech 1908-1911. Po dokončení interiérů byl v roce 1914 vysvěcen pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským z Hříště.