Pro část bubenečského katastrálního území se vžil název Letná. Výklad jeho původu, stejně jako u některých dalších částí Prahy, je zajímavý. Evidentní nesmysl je výklad, že pražská Letná je přirovnávaná k sicilské Etně, jako „L‘ Etna“ a prohlašovaná za vyhaslou sopku. Ve skutečnosti se Letná jmenuje po planině, táhnoucí se od potoka Brusnice či Brusky k Bubnům, která již v XI. století byla nazývaná „letní pole“ nebo krátce „leteň“. Jde tedy o název ryze český a hodně starý.

Letenské náměstí vzniklo v roce 1912 zástavbou činžovními domy po jeho jižní, východní a severní straně. Jeho střed vlivem průběžných komunikací má spíše půdorys trojúhelníku. Po řadu desetiletí tady bylo tržiště, tvořené dřevěnými stánky, s převažující nabídkou ovoce a zeleniny. V polovině osmdesátých let minulého století stánky dosloužily a byly strženy. Na místě vyrostl tehdy moderní přízemní obchodní pavilón s nabídkou potravinářského zboží. Pavilón byl po roce 2000 přestavěn a rozšířen k účelům supermarketu. Kolaudace, rovněž přízemního objektu, proběhla 23. dubna 2002.

Náměstí je dopravně obslouženo tramvajovými linkami. Přímo v místě jsou i stanice. Po severní straně náměstí vede velmi rušná automobilová komunikace.