Náměstí je pojmenováno k poctě Františka Krupky. Ten se narodil v roce 1884 v Hořepníku. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1907. Od roku 1912 působil v Bubenči, zde se o deset let později stal farářem. Velice se též zasloužil o Pěveckou obec československou, kde se v roce 1924 stal členem užšího výboru.

Kostel zasvěcený sv. Gothardovi tady stával již v raném středověku. První zmínka o něm pochází z roku 1313, ale pravděpodobně byl ještě starší. Později beze stopy zanikl a byl nahrazen dnešní stavbou. Tu postavil v roce 1801 stavitel Matěj Šmaha, v roce 1809 jí ještě upravil stavitel Josef Zobel. Dalších úprav se kostel dočkal též v roce 1861. V průčelí kostela stojí věž, která o jedno patro převyšuje kostelní loď. Do spodní části nízké helmicovité střechy jsou prolomeny kruhové výseče s hodinami. Za kostelem stojí budova fary čp. 32. Na vrcholu krátkého schodiště stojí u kostela klasicistní kaplička z roku 1801 se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Východní stranu náměstí zabírají objekty čp. 8/5 a čp. 26/4, dnes sloučeny v jeden celek a sloužící Obchodní akademii. Dům čp. 8 byl původně radnicí. Podle projektu stavitele Václava Orta jí postavil stavitel Jindřich Frolík v letech 1905-1906. Dům čp. 26 byl jako škola postaven v roce 1909, opět podle projektu Václava Orta. Novorenesanční a částečně secesní objekty mají zajímavou výtvarnou výzdobu průčelí a ve svém středu jsou doplněny věží.

Severní hranici námětí tvoří pozdně klasicistní obytný dům čp. 17. Jeho fasáda je v přízemí pásově rustikovaná, střecha sedlová.