Náměstí vzniklo v roce 1925 a bylo pojmenováno Uralské, podle pohoří v tehdejším Sovětském svazu. V dobách německé okupace se v letech 1940-1945 nazývalo náměstí Marie Terezie. Stalo se tak po rakouské císařovně z habsburské dynastie Marii Terezii (1717-1780), která vládla v letech 1740-1780. Jmenovaná byla též českou a uherskou královnou. Na českou královnu se nechala korunovat na Pražském hradě 12. května 1743. V letech 1945-1952 se náměstí nazývalo opět Uralské, poté, až do dnešní doby, Puškinovo náměstí. Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837) byl ruský literát a národní básník. Zemřel na následky zranění, které utrpěl při souboji.

Prostor náměstí vznikl realizací okolní blokové zástavby Bubenče a stal se jeho přirozeným centrem. Mimo komunikací tvoří jeho plochu park. Ten je řešen osově, dnes s výraznou alejí, tvořenou jírovci maďaly po obvodě i středem parku. Nechybí zde ani dětské hřiště.