Sibiřské náměstí vzniklo v roce 1925 a od té doby se tak, podle asijské části Ruska, nazývá dodnes. Výjimku tvořilo období německé okupace, kdy se v letech 1940-1945 nazývalo Ošperské náměstí. Dodejme, že Aspry (Ošpry) je obec v dolním Rakousku, kde byla v roce 1809 vybojovaná bitva mezi Rakušany a Francouzi.

Někdejší klidové prostředí noblesní prvorepublikové vilové čtvrti je degradováno rostoucí dopravní zátěží nejen na Bubenečské ulici. Ze zdejších rodinných domů má nespornou architektonickou kvalitu čp. 280, postavený v roce 1907 podle návrhu arch. Jana Kotěry. Starší zástavba byla v druhé polovině 20. století doplněna objekty Ruské školy, dnes Střední škola při velvyslanectví Ruské federace v České republice. Od roku 1981 u školy, v upravené travnaté ploše, stojí na vysokém podstavci plastika dvou dívek, nazvaná Mládí, od sochaře Jiřího Kryštůvka.

Na severovýchodě náměstí dominuje patrová protáhlá budova Obchodního zastupitelství Ruské federace čp. 1027. Byla postavena v letech 1962-1963 podle projektu arch. Lumíra Holuši, Jiřího Kulišťáka a Vladimíra Leníčka. O něco níže je kruhový objekt bývalého výstavního pavilónu obchodního zastupitelství SSSR z let 1972-1975. Ocelový skelet s cihlovými dozdívkami a ploše 500 m2 navrhli arch. Vratislav Růžička, Boris Rákosník a Vladimír Mošna. Dnes je zde Muzeum VETERAN CAR ŠTANGL.

Střed náměstí je parkově upraven. Původní fontána, tvořená dvěma železobetonovými bazény, obloženými leštěnou žulou s hranoly a bronzovými reliéfy na stěnách od sochaře Karla Hladíka, je ve velmi špatném stavu.