Do náměstí Na Santince ústí ulice Na Šťáhlavce, Na Dionýsce, Bechyňova a Zelená. Nebýt orientační uliční tabulky náměstí Na Santince, málokdo by si všiml, že tento prostor je náměstím. Na severovýchodě zde stojí klasický třípatrový dům z padesátých let, v parteru s obchody a loubím. Na protilehlé straně se do prostoru obrací tři vysoké nájemní domy. K dispozici je i menší parkoviště.

Náměstí vzniklo v roce 1929 a bylo pojmenováno Na Santince, což se po celou dobu jeho existence nezměnilo. Název je upomínkou, že v blízkosti stávala usedlost stejného jména. Okolo ní bývaly vinice, později i chmelnice. Své pojmenování dostala po svém někdejším majiteli, malostranském měšťanovi a císařském staviteli Santinimu Bossi, zemřelému 1673 v Praze. Jmenovaný byl v letech 1653-1672 starším malostranského pořádku zedníků a kameníků. Velice se zasloužil při stavbě opevnění Malé Strany. Majitelem Santinky byl v letech 1664-1673 a v té době zde postavil nové obytné stavení a rozšířil vinici. Majitelé usedlosti se poté střídali a nakonec se barokní jednopatrová budova Santinky dočkala ve třicátých letech minulého století demolice. Na jejím místě, v dnešní Bílé ulici, byla vystavěna škola.