Náměstí je pojmenováno po kolínském rodákovi a prozaikovi Josefu Svatopluku Macharovi (1864-1942). Zajímavostí je, že byl po vzniku Československé republiky v roce 1918 jmenován generálním inspektorem čs. armády. Brzy, již v roce 1924 se však své funkce vzdal, neboť se dostal do opozice proti oficiální politice T. G. Masaryka.

Macharovo náměstí se nachází v klidné svébytné části Střešovic, nazývané Ořechovka. Je obklopeno vilovou zástavbou, uprostřed je vzrostlá zeleň. Prochází tady i cyklistická stezka.

V zeleni náměstí stojí pomník, který Střešovice pomocí dobrovolné sbírky, postavily svým padlým v I. světové válce. Autorem uměleckého díla je sochař Josef Franěk. Kamenických prací se ujala dílna sochaře Otakara Velínského na Letné. Autorem architektonické úpravy je Alois Dryák. Celý pomník včetně podstavce je téměř tři metry vysoký.

Socha představuje raněného umírajícího vojáka v uniformě s taškami na náboje za opaskem. Po zásahu mu spadla vojenská helma, symbolický náznak, že boj již pro něho definitivně skončil. Postava je v pokleku a hlubokém záklonu. Nápis umístěný vpředu na pomníku zní: „Střešovice svým padlým 1914-1918.“ Na zadní části je nápis: „Postaveno péčí střešovických občanů 1929.“ Po obou užších stranách podstavce jsou jména padlých, celkem je zde uvedeno 82 osob.

Pomník byl slavnostně odhalen 13. října 1929 dopoledne za velké účasti místních spolků a občanů.