Významnou pražskou stavební památkou je raně barokní kaple sv. Maří Magdaleny. Kaple stojí pod zeleným masivem Letné, na severním předpolí secesního mostu Svatopluka Čecha. Svatyni kruhového půdorysu nechal vystavět v roce 1635 Chrysotom Trembský, probošt kláštera cyriaků, který stával na druhé straně řeky. Dnes slouží starokatolické církvi a mezi Pražany je populární také tím, že o Vánocích jsou tady vystaveny pravé arabské jesličky.
   Této sakrální stavbě hrozila počátkem padesátých let zkáza. S otevřením letenského automobilového tunelu vyvstala potřeba výstavby velkokapacitní dopravní tepny mezi Klárovem a Hlávkovým mostem. Tomuto záměru se postavila do cesty existence kaple. Řešení se však našlo. Kaple, jako první stavba u nás, byla ve dnech 3. - 4. února 1956 přesunuta ze svého místa o necelých 31 metrů proti proudu toku Vltavy. V čele odborníků, kteří přesun navrhli, stál akademik prof. dr. ing. Stanislav Bechyně.
   Kaple byla nejprve řádně zajištěna, pod ní vydolována hornina a stavba dosedla železobetonovým věncem, který byl zbudován pod podlahou, na pojízdné zařízení. Na vybudovanou jízdní dráhu pod kaplí byly položeny pražce, kolejnice, válečkové podvozky a nosníky, ty tvořily pojízdné zařízení pro vlastní přesun. Prvé čtyři metry posunu provedly hydraulické lisy a tak bylo uvolněno místo pro instalování vlastního posuvného zařízení. To bylo vytvořeno ze dvou navzájem spřažených vřetenových šroubů, poháněných elektromotory, opírajících se o systém opěr, kotvených v otvorech v jízdní dráze. Kaple vážící 411 tun se posunovala po 12 kolejích rozdělených do tří proudů rychlostí 1 metr za 8 minut. Tehdy zcela unikátní způsob přepravy se povedl, a tak kaple zůstala zachovaná pro další pokolení.