Jeden z nejkrásnějších pohledů na řeku Vltavu, některé její mosty, ale především na Staré Město pražské je z vrcholu Letné, z podesty, kde dříve stával monumentální pomník generalissima Josifa Visarionoviče Stalina. Zvláště podmanivá vyhlídka z tohoto místa je za večerního osvětlení. 

Stalinův pomník na okraji letenské pláně v ose stávajícího schodiště a mostu Svatopluka Čecha byl vskutku nepřehlédnutelný, sestavený z 226 mnohatunových kvádrů liberecké žuly. Stál na podstavci 15 m vysokém, samotné sousoší mělo výšku 15, 5 m, bylo dlouhé 22 m o hmotnosti 15 000 tun.  Za Stalinem po jeho pravici stáli zástupci československého lidu: dělník, žena pracující v zemědělství, technik – vynálezce a vojín. Po levici zástupci lidu Sovětského svazu: dělník – praporečník, vědec – mičurinec, kolchoznice a rudoarmějec. Okolí bylo osázeno stromy a keři dovezenými z rodné Stalinovy země, z Gruzie. Z 54  soutěžních návrhů na pomník zvítězil návrh sochaře Otakara Švece a architektů Jiřího a Vlasty Štursových. K slavnostnímu odhalení došlo 1. května 1955.

Monument nestál nad Prahou dlouho. Poté, co byl odhalen Stalinův kult osobnosti a jeho zločiny proti vlastnímu národu byl na podzim 1962 částečně rozebrán a poté odstřelen. Nutno dodat, že to byl složitý technický úkol.

Rozsáhlé podzemní prostory pod pomníkem sloužily jako sklad brambor a dalším účelům. Již několik let se zvažuje, že by zde bylo zřízeno velké oceanárium.

V roce  1991 byla u příležitosti Všeobecné československé výstavy osazena na podstavec někdejšího pomníku kinetická plastika, obrovské kyvadlo času, metronom. Jeho základem je tříboký jehlan, který nese 25 m dlouhé kyvadlo s výkyvem šedesáti stupňů. Rovnováhu zajišťuje dvoutunové vahadlo. Autorem plastiky, která váží okolo šesti tun, je akad. sochař, profesor Vratislav Karel Dvořák.