Málo známá a využívaná pražská promenáda je Kosárkovo nábřeží, vedoucí zhruba mezi Mánesovým a Čechovým mostem. Klidné místo, pojmenované k poctě významného českého malíře Adolfa Kosárka (1830-1859), přitom nabízí zajímavé pohledy přes řeku na Staré Město a na velkou zahradu a monumentální zadní průčelí budovy Úřadu vlády České republiky.

Po svém příchodu do Prahy v roce 1556 získali pozemek jezuité. Později tady vystavěli kapli zasvěcenou zakladateli svého řádu, sv. Ignáci z Loyoly a skupinu barokních domků. Vše jim patřilo až do roku 1773, kdy byl jezuitský řád dočasně zrušen.

V roce 1893 byly všechny zde stojící objekty zbořeny a na vzniklé prostorné parcele bylo započato s výstavbou středoškolského učiliště pro chudé šlechtické syny z nadace Jana Petra Straky z Nedabylic. Nadace byla založena již v roce 1710 a do vínku dostala četný nemovitý majetek. Projekt Strakovy akademie v novobarokním slohu, monumentální budovy, dlouhé 160 m, uprostřed ovládané kopulí, vypracoval arch. Václav Roštapil. Realizace v letech 1893-1896 se ujal stavitel Quido Bělský. Na plastické výzdobě se podíleli Josef Maudr a Celda Klouček. Nový ústav byl slavnostně otevřen 18. listopadu 1896. Měl české a německé oddělení.

Za I. světové války zde byla zřízena vojenská nemocnice. Po jejím skončení se sem opět vrátili studenti. V době II. světové války zabrali budovu nacisté, zasedali tu také jejich nechvalně známé soudy.

Dne 11. května 1945 se zde udála historická událost, svoji první schůzi v osvobozené vlasti tu měla tzv. Košická vláda. V dalším průběhu let budova, již bývalé Strakovy akademie, sloužila vládě Československé republiky, dnes je zde úřad vlády České republiky. Součástí objektu je udržovaná zahrada a pod ní jsou rozsáhlé garáže.