Staré zámecké schody vedou z malostranské ulice Pod Bruskou do prostoru, který je orientačně nazýván Na Opyši a následně k východní bráně Pražského hradu. Dodejme, že Opyš je starý pomístní název, objevující se již ve 12. století. Staré zámecké schody byly postaveny snad již v 16. století, ovšem uliční jméno je používáno až od roku 1829. Tyto kamenné stupně, po nichž každý rok projdou statisíce turistů, zpopularizoval Karel Hašler svojí písničkou Po starých zámeckých schodech.

Při nástupu na schody stojí staropražský dům U Verdugů čp. 47. Během času měl mezi svými nájemníky mnoho slavných osobností. Jeho černý den přišel 13. března 1993, kdy zde došlo k rozsáhlé stavební havárii. Obyvatelům muselo být poskytnuto náhradní ubytování. Dům postoupil náročnou generální rekonstrukci. Po ní došlo k naplnění slibu představitelů Městské části Prahy 1 a původní nájemníci se sem opět vrátili.

Cestou vzhůru je na jižní straně Starých zámeckých schodů barokní objekt čp. 113. Původně byl zahradním domkem. Čím výše se stoupá, tím více se otevírá nádherné panoráma na vltavskou kotlinu a historickou zástavbu, stejně tak i do zahrad, především Fürstenberského paláce.

Jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu je z prostoru Opyše, z místa, kde je symbolicky ponechána část historického opevnění. Zde je rovněž možno vstoupit bránou, kde stojí členové Hradní stráže, do areálu Pražského hradu. Další brána umožňuje vstup do jižních zahrad Na Valech, Hartigovské a Rajské. Na Opyši též stojí klasicistní objekt U Vinice sv. Václava čp. 148. Jelikož tento prostor sloužil v dávné minulosti jako popraviště pro urozené osoby, je zde umístěna socha sv. Barbory, která je mimo jiné považována za nebeskou zprostředkovatelku hodinky smrti, tedy i patronku popravených.