Dejvický hotelový gigant čp. 1501 v Koulově ulici 15 je typickým projevem socialistického realismu v architektuře a výtvarném umění. Ve svém komplexu přestavuje hotel první velké kolektivní dílo českých architektů, výtvarných umělců a pracovníků uměleckých řemesel tvořících v socialistické éře.

Projektantem stavby byl ing. arch. František Jeřábek s kolektivem spolupracovníků. Stavební realizace této významné dominanty rozhraní Dejvic a Bubenče se uskutečnila v letech 1952-1955. Střed hotelu tvoří centrální výškový objekt o dvanácti podlažích, na který navazují dvě postranní křídla. Ta mají pět pater, vnitřní křídla, přilehlá k věži, osm. Na vrcholu výškového objektu je ještě nástavba o půdorysu čtverce menších rozměrů s arkádovými okny. Na ní je postavena věž, zakončená cibulovou bání a vysokou špicí s hvězdou. Celá stavba má šestnáct poschodí a celkovou výšku 85 m.

Hotel byl pojmenován Družba, stal se pýchou a ozdobou Prahy. Později došlo ke změně názvu, Družbu vystřídal International. V roce 1990 se hotel v rámci kupónové privatizace přeměnil na akciovou společnost. Té se podařilo objekt zařadit do mezinárodního řetězce Holiday Inn, ovšem s podmínkou, že hotel bude rekonstruován a přizpůsoben západnímu standardu.

V březnu 1996 byla proto zahájena rozsáhlá rekonstrukce s termínem ukončení do dvanácti měsíců. Projekční práce byly svěřeny architektonickému ateliéru Michal Šourek a spolupracovníci. Po dohodě s pracovníky památkové péče byla architektonická a výtvarná podoba exteriérů i interiérů vesměs zachována. Praze tak zůstala památka na období socialistického realismu. Rudá hvězda na špici změnila barvu na zelenou, na barvu symbolizující společnost Holiday Inn. Současný název hotelu je Crowne Plaza.