Městská část Praha – Troja je známá především barokním zámkem, který si tu spolu s nádhernou zahradou nechal v 17. století vystavět Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka, proslulou zoologickou zahradou a neméně proslulou zahradou botanickou. Nejvyšší dominantou v této části Prahy, viditelnou z mnoha blízkých i dálkových pohledů, je však drobná sakrální architektura, barokní kaple sv. Kláry.

Zelenou podnož jí tvoří historická, památkově chráněná vinice, zasvěcená rovněž sv. Kláře. Zvláště v posledních letech rekultivovaná a pečlivě udržovaná, přináší každým rokem na podzim svoji úrodu. V tu dobu se tady již tradičně pořádá Trojské vinobraní s možností konzumace nejen burčáku, ale i ochutnávky vína z minulých sklizní.

Barokní kaple sv. Kláry má obdélníkový půdorys s plochým stropem a malou vížkou. Nechal jí postavit Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka, a protože pro něho pracoval slavný architekt Jean Baptiste Mathey můžeme se domnívat, že jde o jeho dílo. Spekulovat můžeme i o důvodu zasvěcení. Manželkou hraběte Šternberka byla Klára Bernardina svobodná paní z Malzanu, a proto kaple zasvěcena sv. Kláře z Assisi, řeholnici ze 13. století, která si mimo jiného dopisovala se sv. Anežkou Českou.

Ze střechy kaple vyrůstá drobná sanktusníková věžička, krytá jehlancovou čtyřbokou střechou, zakončenou makovicí a křížem. Kdysi se vyprávělo, že ve věži a potažmo i v kapli v noci straší. Téměř pravidelně vždy okolo půlnoci se rozezněl ve věžičce zvon. Odvážlivci, kteří z uctivé vzdálenosti kapli sledovali, nikdy nikoho nezahlédli. Až po čase se vše vysvětlilo. Malá opička ze zoologické zahrady našla díru v oplocení a při svých nočních výletech se chodila houpat na provaz od zvonu.