Jeden z výstavných holešovických domů čp. 1386 ve Farského ulici č. 3 patří Církvi československé husitské. K jejímu vyhlášení došlo 11. ledna 1920 ve staroměstském kostele sv. Mikuláše. Těch, kdo se o to zasloužili, bylo jistě více, ale největší zásluhy jsou přičítány biskupovi dr. Karlu Farskému (1880-1927), prvnímu patriarchovi Církve československé husitské. Církev je významným činitelem na poli českého náboženského života a své kořeny má v myšlenkovém hnutí zvaném modernismus, které se ke konci 19. století zrodilo v římskokatolické církvi.

Nové církvi rychle přibývalo členů, dosavadní provizoria přestávala vyhovovat, a tak postupně vyvstala potřeba výstavby svatostánků v různých pražských čtvrtích. Husův sbor v Holešovicích byl vystavěn v letech 1935-1937 podle projektu arch. Františka Kubelky. Jak je u této církve obvyklé, jednalo se o víceúčelovou novostavbu. V přízemí tohoto, z části činžovního domu, byla zřízena modlitebna, obložená černým a zeleným mramorem. Samozřejmostí bylo i kolumbárium, dnes označované za jedno z největších v Evropě. Průčelí objektu je ozdobeno byzantským křížem.

Zajímavostí jistě je, že v obytné části objektu svého času bydlel český básník a dramatik František Hrubín (1910-1971).

Dominantou nejen tohoto objektu, ale i okolí je 35 m vysoká modernistická věž. Na jejím vrcholu stojí, původně pouze betonový, kalich, dnes pozlacený. Při slunečním osvitu se jedná o velice efektní záležitost. Z horní části věže vedou ke kalichu pouze kovové stupně zapuštěné do zdi.