Kostel sv. Klimenta, stojící mezi dnešními ulicemi Klimentská, Nové mlýny a Novomlýnská na Novém Městě pražském, patří mezi nejstarší pražské svatyně. Podle vyjádření dr. Václava Humla, který zde prováděl archeologický průzkum, skončený v roce 1977, je pravděpodobné, že kostel sv. Klimenta byl vedle Vyšehradu nejstarší na pravém břehu Vltavy. Byl postaven v 11. století jako součást předměstské aglomerace v místech vyhrazených německých osadníkům. K roku 1226 je v listinách uváděn již jako starobylý. Později se stal farním a patřily k němu dva hřbitovy, škola a fara. Ve 14. století byl románský kostel zbořen a na jeho místě vystavěna jednolodní gotická stavba s věží na severní straně presbytáře. Za císaře Josefa II. kostel byl zrušen a sloužil jako sýpka.

Svého vzkříšení se dočkal v roce 1850, kdy ho koupila česká evangelická církev helvétského vyznání a přizpůsobila ho svým potřebám. V letech 1893-1894 prodělal kostel za vedení arch. Františka Mikše radikální puristickou obnovu. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1975-1981.

I dnes je jeho nedílnou součástí výrazná věž, vysoká 39 m. V minulosti bývala podstatně nižší než dnes. Současnou podobu získala při zmiňované obnově kostela na sklonku 19. století. Věžní zdi pak zvýšeny o 5,5 m a opatřeny novou vazbou i pažením. Na vrchol byla umístěna z mědi tepaná a pozlacená báň s hvězdou. Po skončení klempířských prací střecha pokryta břidlicí, a instalován hromosvod. Věž, jejíž půdorys je čtvercový o délce strany 6,2 m, má čtyři podlaží. V přízemí je prostor zaklenutý gotickou klenbou, který slouží jako sakristie. Vnějším šnekovým schodištěm se vystoupí do prvního patra a odtud až nahoru schodištěm uvnitř věže.