Jeden z historicky nejvýznamnějších pražských kostelů stojí při ulici Malé Štupartské a Jakubské. Je zasvěcen apoštolovi sv. Jakubu Většímu, bratrovi evangelisty Jana. S přilehlým klášterem minoritů a školní budovou tvoří jedinečný urbanistický celek. Jeho průčelí je ozdobeno vynikající reliéfní kompozicí od italského sochaře Ottavia Mosta z roku 1695, doplněnou okolo roku 1900 a obnovenou v roce 1975. Nevšedním kulturním zážitkem je rovněž prohlídka impozantního interiéru kostela s výtvarnými díly předních barokních mistrů. Svatostánek je též proslulý historickými varhanami, vynikající akustikou a od toho se odvíjejícími pravidelnými koncerty chrámové hudby.

Kostel představuje gotické trojlodí basilikálního typu s protáhlým kněžištěm, vychýleným mírně z osy k severu. Po požáru starší stavby, zbudované asi po roce 1232, byl kostel nově vystavěn v letech 1319-1374. Další požáry se datují k letům 1596 a 1689. Dnešní podoba je dílem barokizace, která, pod vedením stavitele Jana Šimona Pánka, proběhla v letech 1690-1702.

Dnes má kostel sv. Jakuba Většího tři věže. Při presbytáři a severní boční lodi je kvadratická hodinová věž. Kryje jí cibulovitá báň a svojí výškou 60,5 m je nejvyšší. V současnosti je nepřístupná. Věž v západním průčelí jižní lodi, vysoká 50,5 m má horní patro barokní, spodní část si alespoň ve fragmentech zachovala gotické prvky. I ona má cibulovitou báň s lucernou. Třetí věž na severní straně průčelí byla těžce poškozena 21. června 1689 při požáru, který založili současně na několika místech Starého Města pražského paliči ve francouzských službách. Ve své spodní části byla sice opravena, ale zůstala nedostavěna do své původní výšky.