Staroměstská radnice patří mezi naše nejvýznamnější architektonické památky. Proto, ale i pro svůj historický význam byla plným právem v roce 1962 vyhlášena za národní kulturní památku.

Ke zřízení Staroměstské radnice došlo privilegiem českého krále Jana Lucemburského, vydaného v Amiensu 18. září 1338. Panovník jím vyplňoval dávné tužby měšťanů a povoloval jim vyšší stupeň samosprávy, nežli měli dosud. Radnice, jak jí známe dnes, vznikla sloučením postupně kupovaných či darem získaných měšťanských domů, které byly během staletí mnohokrát přestavovány.

Rovněž radniční věž vyrůstala postupně. V patře věže byla v polovině 14. století zřízena kaple. Po jejím rozšíření ji 4. srpna 1381, vysvětil biskup Hynek Vladimiřský.

Mezi dva jižní opěrné pilíře byl umístěn přístavek pro orloj. Jeden z divů středověké techniky zkonstruoval v roce 1410 královský hodinář Mikuláš z Kadaně podle výpočtů mistra pražské univerzity, astronoma J. Šindela. I přes mnohé opravy je původní systém zachovaný dodnes. Davy turistů vždy v celou denní hodinu obdivují především mechanické díly orloje, daleko větší význam má však jeho část astronomická.

Radnice, spolu s věží byly těžce poškozeny za Pražského povstání v květnu 1945. Vyhořel též historický orloj. Věž i orloj se však brzy dočkaly opravy.

Výška věže je 59 m. Ve svém vrcholu je od svislice odchýlena o 23 cm k jihu a 15 cm k západu. Na její vyhlídkový ochoz se dnes dostane každý, protože má jako jedna z mála věží bezbariérový přístup. Při rekonstrukci vnitřku věže, která skončila koncem roku 1999, zde byl instalován novotvar, subtilní kovová konstrukce proskleného výtahu.