Výraznou dominantou centra Holešovic je farní kostel sv. Antonína Paduánského. V minulosti se bohoslužby pro místní občany konaly v nedalekém kostelíku sv. Klimenta, ten však nevyhovoval svou kapacitou. Proto došlo k založení spolku pro vystavění chrámu Páně v Holešovicích.

Základní kámen ke stavbě byl položen v roce 1908. Realizace výstavby pseudogotického kostela, podle projektu arch. Františka Mikše, proběhla v letech 1908-1911. Vysvěcen byl 25. října 1914 pražským kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště. Dvouvěžové průčelí chrámu uzavírá od východu Strossmayerovo náměstí.

Věže kostela jsou vysoké 59 m, mají čtyři patra, z toho horní dvě jsou na fasádě oddělena římsami. Okna s lomenými oblouky mají v každém poschodí jiný tvar i velikost, největší jsou v nejvyšším patře. Střechy ve tvaru vysokých novogotických jehlanců doplňují ve spodní části nárožní věžice. Až do výšky třetího poschodí mají věže nárožní opěráky.

Z obou věží bylo za I. a II. světové války rekvírováno celkem osm zvonů. Dnes je v pravé věži zavěšen zvon Kliment z roku 1572 od zvonaře Brikcího z Cimperka o hmotnosti asi 490 kg. V druhé věži byl v roce 1980, po předchozí dlouhé anabázi, zavěšen tzv. Zvon svobody, kopie amerického Zvonu svobody z roku 1753. Původně dar T. G. Masarykovi od prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona na paměť Deklarace samostatnosti ČSR.

V sanktusníkové věžičce je ještě zavěšen zvon umíráček o hmotnosti asi 22 kg od pražského zvonaře Karla Bellmanna z druhé čtvrtiny 19. století. Na své místo byl přenesen z kostela sv. Klimenta v Holešovicích - Bubnech.