Průčelí Husova sboru v Dejvicích ve Wuchterlově ulici čp. 523/5, spolu s mírně předstupující 42 m vysokou věží, udivuje svojí monumentalitou. Jak bývá u Církve československé husitské tradicí, v objektu je nejen kostel, ale i přednáškové místnosti, kolumbárium se zhruba šesti stovkami schránek, ale též obytná část. Vše bylo postaveno v letech 1925-1926 podle projektu arch. Jiřího Stibrala, stavbu vedl Alois Zima.

Ve svatostánku je použito několik historických stavebních slohů. Sloupy interiéru jsou vyzdobeny korintskými hlavicemi, okna sboru mají románské obloučky, klenba lodi připomíná klenutí Vladislavského sálu Pražského hradu. V čele sboru, po stranách stolu Páně, jsou sloupy se svítidly, mající podobu palem a tím jsou připomenuty stromy života. Za stolem Páně je vysoký kříž s ukřižovaným Kristem, dílo sochaře Vilíma Amorta. Dále velká busta Mistra Jana Husa od sochaře Ladislava Šalouna. Před lavicemi, po stranách stolu Páně jsou busty dvou prvních patriarchů Církve československé husitské, Karla Farského a Adolfa Procházky. Pod nimi ve zdi jsou umístěny urny s jejich popelem. Jak oznamuje velká pamětní deska na průčelí budovy, Karel Farský zde 12. června 1927 zemřel.

Do věže, přes její výšku, je poměrně snadný přístup. Do šestého patra vede pohodlné domovní schodiště. To však je možné překonat výtahem. Odtud je vstup na půdu, kde je rozsáhlý systém krovů. Ještě výše se po několika krátkých žebřících dostaneme do zvonice, kde je v současnosti jeden nepoužívaný zvon. Tady je věž otevřena podvojnými pseudorománskými okny. Je možno vyjít i na balkón odkud jsou daleké výhledy. Střecha je jednoduchá, jehlancovitá, ve špici na vrcholu je umístěn symbol slunce. Průčelí věže je též ozdobeno symbolem husitství, velkým kalichem. Pod ním jsou kulaté věžní hodiny.