Jednou z největších smíchovských pamětihodností býval farní kostel sv. Filipa a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí. Původně románská stavba z druhé poloviny 12. století byla v roce 1749 přestavěna a tehdy bylo jeho průčelí ozdobeno barokním štítem s nikou, ve které umístěna socha žehnajícího Krista. Ke kostelu přiléhala zvonice. Poslední mše se v kostelíku konala 12. října 1891 a již za čtrnáct dní začaly demoliční práce, které tuto památku vymazaly z tváře města. Farní úřad byl přemístěn k nově vzniklému smíchovskému kostelu sv. Václava.

Jako určitá náhrada zbořeného kostela měl být vystavěn nový a to na hřbitově Malvazinky. Hřbitov byl založen v roce 1876 na místě vinice, patřící k hospodářské usedlosti ze 17. století Tomáše Malvazína (T. Malvazyho), podle návrhu arch. Antonína Barvitia. Pozemek měl zpočátku rozlohu 3.2 ha. Pohřbívat se zde začalo 31. prosince 1876.

Základní kámen k pseudorománskému kostelu sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách byl položen 13. září 1894. Projekt vypracoval Adolf Duchoň. Ke stavbě poměrně velkého objektu stojícího uprostřed hřbitova byl částečně použit materiál ze starého zbořeného kostela. Stejně tak i barokní socha Spasitele byla umístěná v kostelním průčelí a barokní plastiky Ferdinanda Maxmiliána Brokofa v arkádách. Novorománský kostel byl vysvěcen 28. května 1896 biskupem Ferdinandem Kalousem a konaly se v něm i pravidelné nedělní bohoslužby.

Dominantu průčelí tvoří vysoká věž. Má tři poschodí a stejně jako kostel je stavěná z cihel a kamene. Jsou v ní velká polokruhově zakončená okna románských tvarů, v horní části druhého podlaží okénka kruhová. Na rozhraní druhého a třetího podlaží i v podstřeší je ozdobný pseudorománský vlys. Střechu tvoří vysoký, štíhlý jehlan, který v nárožích doplňují menší věžičky. Na vrcholu střechy i čtyř vížek jsou makovice.