Poté, co se v roce 1924 smíchovský sbor Českobratrské církve evangelické stal farním, bylo přijato zásadní rozhodnutí zakoupit pozemek v severní části parku Santoška a v ulici Na Doubkově č. 8 postavit důstojný svatostánek. Protože se nedostávalo finančních prostředků, přistoupil sbor k neobvyklému řešení, k vydání losů věcné loterie.

Plány budovy, ve které byly obsaženy dvě shromažďovací síně, úřadovny a zasedací síň vypracoval K. Křížek. Vlastní stavbu provedl pozdější místokurátor sboru Josef Svaťák. Nový svatostánek začal věřícím sloužit 28. září 1931.

Nedílnou součástí objektu se stala i věž, která měla upozorňovat na výjimečnost domu v okolní zástavbě. Cesta na vrchol věže vede domovním schodištěm situovaným ve východní části. Ve třetím patře je vchod na rozlehlou terasu obrácenou na jih, tedy do zeleně parku Santoška. Z terasy je přístup do jedné z obytných prostor, v tomto případě využitých pro Dětské centrum – Klub Doubek, včetně sociálního zázemí. Pokud se postupuje věží dále, již po dřevěném schodišti, je možno vejít na další, rovněž jižní terasu, s nádherným výhledem do vltavské kotliny a dále východním směrem. Odtud je též přes půdu dostupná další terasa, tentokrát na severní straně. Po zdolání dalších dvou pater věže se dřevěnými stupni je vstup k samému vrcholu, kde můžeme obdivovat vazbu krovu jehlancové čtyřboké střechy věže.