V horních partiích Kinského zahrady na Petříně je umístěn dřevěný kostel zasvěcený sv. Michalovi. Původně byl postaven ve druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky u Mukačeva v dnešní Zakarpatské Ukrajině. Stavba je celá ze dřeva a patří mezi nejkrásnější lidové stavby tohoto regionu. Roubený objekt je více než čtrnáct metrů dlouhý a asi osm metrů široký. Hlavní a nevyšší kostelní věž stojí nad prostorem vyhrazeným pro ženy, a proto se mu lidově říká „babinec“. Věž je vysoká přes sedmnáct metrů. V ose za ní jsou další nižší věže umístěné nad kostelní lodí a nad kněžištěm. Všechny tři jsou polychromovány třemi barvami, bílou, zelenou a červenou, jako symboly pro víru, naději a lásku. Mají čtvercovou základnu s několika stupňovitými terasovitými stříškami, cibulovité báně a na vrcholu řecký kříž. V dálkových pohledech se bohužel tyto unikátní dřevěné věže neprojevují, neboť jsou obklopeny vzrostlou zelení. Kompaktnost stavby zdůrazňuje spodní část střechy, souvisle probíhající kolem celého kostela a podepřená sloupy.

Obec Velké Loučky v roce 1793 prodala kostel bohatším sousedům, nedalekým Medvedovcům. Stavba byla rozebrána a znovu přesně sestavena. Rozhodnutím obyvatel posledně jmenované obce byl kostel v roce 1929 postoupen městu Praze jako typická dřevěná stavba Podkarpatské Rusi. Objekt již podruhé rozebrán a jednotlivé části pečlivě očíslovány. Vlastní stěhování proběhlo na čtyřech železničních vagónech. Finanční krytí této náročné akce neslo Národní muzeum za podpory tehdejšího ministerstva školství a národní osvěty.

Po pečlivém výběru padla volba nového umístění na petřínský svah, aby tento dřevěný skvost stál opět na výšině v zeleni stromů, stejně jako ve svém původním prostředí. Na přesné sestavení osobně dohlížel farář z Medvedovců.