Dnešní Československá církev husitská založená 25. července 1920 obohatila hlavní město Prahu o několik významných a zajímavých staveb, převážně funkcionalistické architektury. Jistě mezi ně patří i objekt Husova sboru na Smíchově, který se svojí výraznou věží pohledově uzavírá značně svažitou a frekventovanou ulici U Santošky.

Tuto smíchovskou svatyni v ulici Na Václavce č. 1 navrhli v roce 1933 architekti E. Sobotka a S. Vachata. Stavbu provedla karlínská firma Václav Nekvasil v roce 1935 za pouhých deset měsíců. Převládajícím materiálem pro hrubou stavbu byl beton.

Betonová je i vysoká štíhlá hranolová věž při východní straně kostela. Má půdorys 3,6 x 3,35 m a výšku 21 m. Na všech čtyřech stranách jí osvětlují dlouhá okna, prostupující všechna patra. Pouze na straně západní, kde věž přiléhá ke kostelní lodi, je prosvětlení ani ne poloviční. Na vrcholu věže, ještě před její nástavbou, je ochoz se zábradlím, odkud je zcela mimořádný výhled. Zvláště směrem východním a severním je možno dohlédnout až na pražský horizont.

V hranolové nástavbě jsou jednak prolomeny vchodové dveře na ochoz, ale především na ní stojí symbol husitství - mohutný kamenný kalich. Těsně pod ochozem jsou věžní hodiny s velkými ciferníky do všech čtyř světových stran.