Někdejší obec Košíře připojená k hlavnímu městu Praze zákonem, který vešel v platnost 1. ledna 1922, je dnes pevnou součástí Městské části Praha 5. K velkému rozvoji tohoto území a přibývajícímu počtu obyvatel došlo v údobí mezi oběma světovými válkami. Proto 18. října 1928 založil katecheta P. Snížek spolu s dalšími Kostelní spolek pro postavení nového kostela v Horních Košířích. Ambiciózní plán se začal naplňovat až v roce 1934 v době působení košířského faráře P. Václava Chlumského.

Došlo k zakoupení vhodného pozemku a vypracováním projektu kostela, který by dostatečně reprezentoval košířskou náboženskou obec, byl pověřen poměrně málo známý architekt Jaroslav Čermák (1901-1990). Ten navrhl zdánlivě strohé řešení s jednolodním ústředním prostorem, ovšem velice originální a působivé.

Po schválení projektu příslušnými orgány se spolek pustil do jeho realizace, a to přestože mezitím vypukla II. světová válka. Výstavba proběhla v letech 1940-1942 a i když nebyly všechny práce dokončeny podle původního záměru, kostel byl vysvěcen k poctě sv. Jana Nepomuckého. Smutným konstatováním je, že stavitel Coufal, který stavbu kostela řídil, byl krátce po jeho dokončení i s manželkou nacisty popraven, údajně pro poslech zahraničního rozhlasu.

Dominantou objektu je 50 m vysoká štíhlá věž o zhruba čtvercovém půdorysu. Uvnitř je vložené dřevěné schodiště vedoucí až na vrchol. Věž je zakončena otevřenou zvonicí ve tvaru obráceného písmene U. Původní záměr, že zde budou zavěšeny čtyři zvony se nepodařilo naplnit, vždyť v době II. světové války byly kostelní zvony naopak rekvírovány, než aby se dávaly nové. Na úplném vrcholu věže je umístěn kříž.