K velké radosti střešovických věřících bylo ke konci 19. století rozhodnuto o výstavbě nového kostela při dnešní Sibeliově ulici. Stavbu inicioval opat strahovského premonstrátského kláštera Zikmund Starý. I proto byl kostel zasvěcen sv. Norbertovi, neboť tento světec je zakladatelem tohoto církevního řádu. Projekt vypracoval arch. František Rožánek a to v novorománském slohu. Jelikož základy byly vykopány ještě před položením základního kamene, které se uskutečnilo 7. května 1890, šly práce rychle kupředu. Proto již 12. července 1891 mohl být nový svatostánek slavnostně vysvěcen. Vzdor silnému dešti se dostavili četní hodnostáři, spolky se svými prapory a téměř veškeré obyvatelstvo Střešovic.

Ocitujme dobový tisk: „Je to krásná novorománská budova, jež se na návrší střešovickém do výše zvedá a celé krajině vévodí. Délku má 44, šířku 13 a výšku 15 metrů. V průčelí stojí vysoká věž. Kostel je zbudován v podobě kříže a má dvě postranní kaple. Uvnitř je jeden hlavní a dva postranní oltáře. Naproti kostelu stojí nová farní budova a domek pro kostelníka.“

Průčelní věž je čtyřhranná, zdobená obloučkovým vlysem a lizénami, zakončená trojúhelníkovými štíty a osmibokou helmicovitou střechou s hrotem a makovicí. Pod štíty jsou trojdílná novorománská sdružená okénka. Výstup do věže je zprvu po kamenných schodech, od úrovně kruchty po dřevěném schodišti. Původní dva zvony byly rekvírovány již v I. světové válce. Dvojice náhradních zvonů v II. světové válce. Od roku 2001 je zde zavěšen zvon z roku 1611, který sem byl přemístěn z kostela sv. Jiří v Jevanech – Aldašíně. O pět let později přibyl ještě zvon Felix odlitý v Pasově. Kostel sv. Norberta má rovněž na hřebenu střechy klasickou sanktusníkovou věžičku. Tam je zavěšen zvon z roku 1891, tedy z doby otevření kostela.