Kostel sv. Václava byl původně součástí někdejší obecné školy čp. 333/4 a 6 ve Svatoslavově ulici vystavěné v roce 1901, jejíž západní křídlo je situováno do ulice Vladimírovy. Průčelí nuselského kostela, který ve svých počátcích sloužil jako školní kaple, se rovněž obrací do posledně jmenované ulice.

Vznik nuselské farnosti se datuje k 25. únoru 1903, když předtím obyvatelé Nuslí patřili do farnosti michelské. Kostel sv. Václava se tak stal farním, stejně je tomu i dnes. Za zaznamenání jistě stojí, že tu mezi jinými dlouhá léta působil dnes již legendární farář, papežský komoří, osobní arciděkan, monsignor Alois Tylínek (1884-1965). Za nacistické okupace byl vězněn v Terezíně a později v koncentračním táboře Dachau.

Pseudobarokní nevelký objekt kostela sv. Václava má výraznou věž, jejíž střechu tvoří vysoký štíhlý osmiboký jehlan, zakončený hrotem a makovicí. Střední část průčelí zvýrazňují pilastry, které procházejí celou výškou budovy. Mezi nimi je v přízemí umístěn vchod a nad ním velké obdélné okno. Obě nároží průčelí zdobí bosáž. Věž, která je volným pokračováním průčelí má čtvercový půdorys. Okna jsou obdélná, polokruhovitě zakončená, krytá žaluziemi. V podstřeší věž zdobí na všech čtyřech stranách nízké trojúhelníkové štíty - tympanony a na nárožích pilastry. Do horních částí věže je přístup z kůru po žebříku.

Dva zvony osazené ve věži byly za II. světové války, 24. března 1942, zrekvírovány. Teprve koncem roku 1997 uctili nuselští farníci svátek sv. Václava vysvěcením a zavěšením nového 350 kg těžkého zvonu. Byl odlit v německém Pasově. Vysvěcení zvonu a následné slavnostní mše se zúčastnil apoštolský nuncius v České republice Giovanni Coppa.