Přední Kopanina leží na sever od Ruzyně při dnešní severozápadní hranici hlavního města Prahy. První zmínka o ní pochází z roku 1285, ale její historie je nepochybně starší. Přestože Přední Kopanina byla připojena, spolu s několika dalšími, k Praze až v roce 1974, styk s Prahou měla již daleko dříve. Na jejím katastru se ve zdejších lomech těžila kvalitní opuka, dokonce zvaná Zlatá, hodící se nejen na stavby, ale i ke kamenickým a sochařským pracím. Opuka z Přední Kopaniny se používala i na ty nejvýznamnější pražské stavby a daleko později na jejich případné opravy.

Nevelké Hokešovo náměstí má ve svém středu kruhový objezd. Obrací se do něho bývalé zemědělské usedlosti, které připomínají minulost místa. Stojí tady mohutný strom, památná lípa, a jak upozorňuje příslušná tabulka, chráněná státem. Současný název náměstí je k poctě zdejšího obyvatele Josefa Hokeše, který zahynul při pražském povstání proti německým okupantům v květnu 1945.

Kousek od Hokešova náměstí stojí významná sakrální památka, románská rotunda sv. Maří Magdaleny. Plnohodnotně patří do rodiny pražských románských rotund, sv. Kříže Menšího na Starém Městě pražském, sv. Martina na Vyšehradě a sv. Longina na Novém Městě pražském. Bohužel téměř všemi tištěnými průvodci bývá opomíjena. Okolo rotundy sv. Maří Magdaleny je malý romantický hřbitov.