Suchdolské náměstí je kruhového charakteru. V minulosti se jmenovalo Kostelní, neboť se plánovalo, že v jeho středu bude stát kostel. Dnes tudy prochází dvouproudá komunikace nazývaná Internacionální. Dříve se jmenovala Revoluční, ale po připojení Suchdola k Praze v roce 1968, byl název kolizní se svojí známější jmenovkyní, která v jisté části rozděluje Staré a Nové Město, a proto došlo k jejímu přejmenování.

Západní straně náměstí vévodí dvoupatrová budova Úřadu Městské části Praha – Suchdol. S její stavbou se začalo v roce 1941, ale jelikož okupační úřady vydaly zákaz, nemohlo se pokračovat. Přesto byl v části přízemí rozestavěného objektu zřízen poštovní úřad. Dostavba byla provedena po dohodě s německou polovojenskou pracovní službou Todt až v zimních měsících let 1944-1945. Objekt měl sloužit jako lazaret pro německé vojáky, ale vzhledem ke konci války zde byli umístěni ranění bojovníci z květnové revoluce. Po válce sloužilo druhé patro školním účelům. Později se zřejmě projevilo, že dostavba byla provedena v zimních měsících a možná i z nekvalitního materiálu. V roce 1978 musela budovu opustit škola a o dva roky později i tehdejší Národní výbor a další nájemci. Objekt byl rekonstruován, práce byly ukončeny na podzim roku 1982.

Před budovou MČ Praha – Suchdol stojí v malém parčíku čtyřhranný kamenný pylon s bustou Mikoláše Alše. Nesignované dílo sem bylo umístěno v roce 1985.

Podstatnou východní část Suchdolského náměstí zabírá velký hotel Galaxie – Wienna. Je třípatrový s mansardami, a stavebně byl dokončen v roce 1993.