Bývalá ves Ruzyně se uvádí již v zakládací listině Břevnovského kláštera, tedy k roku 993. K hlavnímu městu Praze byla připojena v roce 1960.

Staré náměstí bývalo v minulosti návsí. Ještě dnes je tady několik objektů, které tuto skutečnost připomínají. Patrový dům čp. 4, který byl postaven asi v polovině 19. století, původně výměnek, sloužil za monarchie jako obecní úřad. Usedlost čp. 5, původně barokní stavení, má z počátku 19. století klasicistní fasádu. I dům čp. 6 na Starém náměstí byl hospodářská usedlost. Hospodářský dvůr čp. 8 má ve štítu letopočet 1823. Z druhé poloviny 19. století jsou i některé další zdejší objekty. K nejstarším usedlostem nejen na Starém náměstí, ale v Ruzyni vůbec patří čp. 15, původně barokní hospodářský dvůr, klasicistně přestavěný. Patrové obytné stavení s pavlačí má na nadpražním trámu nápis s letopočtem 1731.

V místech, kde stávala ruzyňská pastouška čp. 12, zbořená v roce 1926, je dnes vchod do restaurace a vinárny U Bastily. Neobvyklý název se odvíjí od toho, že do Starého náměstí se částečně obrací Vazební věznice Ruzyně. Na jejím místě stál ve třicátých letech minulého století cukrovar. V letech 1934-1935 byl přestavěn na Zemskou donucovací pracovnu. Dnešní věznice má kapacitu 838 míst.

Jak již uvedeno, Staré náměstí bývalo kdysi návsí. Proto tady stojí kaplička z roku 1854. Drobná lidová architektura připomíná vesnickou minulost místa. Kaplička byla v roce 2002 opravena, interiér je bez mobiliáře.